Behandlingar och priser

  • Boka behandling
  • Välj fotterapeut
  • Anpassade fält
  • Välj datum och tid
  • Dina uppgifter
  • Verifiera beställningsinformation
  • Bekräftelse

Boka behandling

Välj en behandling som du vill boka.

Boka behandling

Välj en behandling som du vill boka.

Välj fotterapeut

Valfri fotterapeut eller störst tillgänglighet

Anpassade fält

Vänligen svara på denna uppsättning frågor för att fortsätta.

Välj datum och tid

Klicka på ett datum för att se en tidslinje med tillgängliga platser, klicka på en grön tidslucka för att reservera den.

Dina uppgifter

Ange kontaktuppgifter så att vi kan skicka en bekräftelse och annan kontaktinformation till dig.

Verifiera beställningsinformation

Dubbelkolla din bokningsinformation och klicka på knappen Skicka om allt är korrekt.

Bekräftelse

Ditt besök har schemalagts. Vänligen spara denna bekräftelse.

Kontakt

📞 072-200 10 30 ⎯ Amina

📞 073-980 73 00 ⎯ Smail

Boka behandling

Boka behandling
Välj fotterapeut
Anpassade fält
Välj datum och tid
Dina uppgifter
Verifiera bokningsdetaljer
Din bokning är bekräftad

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
Medicinsk fotvård, ca 50 min 750kr
Medicinsk fotvård plus, ca 75 min 1050kr
Fotfriskvård, ca 50 min 950kr
Nageltrångsbehandling, ca 25 min 600kr
Vårtbehandling, ca 25 min 550kr
Liktornsbehandling, ca 25 min 550kr
SAMMANFATTNING